foto-website-def

Een broedplaats voor talent

EEN BROEDPLAATS VAN TALENT

Balans, een centrum voor agogische vorming en opleiding draagt levenslang en levensbreed leren hoog in het vaandel. Het initiatief situeert zich in de opleiding ‘coachen van individuen en groepen’. Co-opleiderschap is een verhaal van flexibel inzetten van talenten en draagt bij tot de verdere ontwikkeling van de talenten van docenten, cursisten en co-opleiders.

FEEDBACK GEVRAAGD

In opleidingen wordt vaak gewerkt in kleine groepen. Dan is het voor de opleider niet mogelijk om op alles feedback te geven. Om aan dit euvel tegemoet te komen, heeft Balans extra opleiders nodig.

VAN CURSIST NAAR CO-OPLEIDER

Het idee om afgestudeerde cursisten bij Balans te vragen co-opleider te worden, kwam al snel. Zij hebben de skills en kennis, kunnen hun passie uitoefenen, bijleren en inspiratie opdoen in een nieuwe leer- en ontwikkelingscontext.

WHAT’S IN A NAME

De naam “broedplaats van talent” is dan ook bewust gekozen. Het verwijst naar de grote hoeveelheid talent dat wordt ontwikkeld in een opleiding. Cursisten verwerven inzichten en kunnen oefenen. Co-opleiders leren van elkaar en ontwikkelen hun expertise verder. Co-opleiderschap draagt ook bij tot de ontwikkeling van de verschillende organisaties en komt Balans ten goede door een kwaliteitsverhoging van de opleiding en contact met nieuw talent. Daarnaast creëert het ook een inspirerend lerend netwerk.

HET NEST IS ER

Het initiatief staat nog in de startblokken, maar het enthousiasme is verrassend groot. 70% van de afgestudeerden stellen zich kandidaat en zijn bereid om minstens 4 dagen mee te werken als co-opleider.

Balans is klaar om nieuwe vogels in haar broedplaats van talent op te vangen en heeft vertrouwen in een goed resultaat