stad turnhout logo

Interne personeelsmobiliteit

Bart Smets, adviseur kwaliteitszorg, organisatieontwikkeling en HR Stad Turnhout

Turnhout is de trotste hoofdstad van de Antwerpse Kempen. 450 medewerkers streven er dagelijks naar kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. Een van Turnhouts opvallendste waarden? Voortdurend verbeteren: de Stad Turnhout omarmt nieuwe ideeën en werkwijzen in een omgeving die razendsnel verandert. Dat bewijst ook het wendbaarheidsproject rond interne mobiliteit.

 

Verkokering en mobiliteit

Bij het begin van de beleidsperiode stond een opvallende afname van het aantal personeelsleden op de agenda. Slechts een deel van wie op pensioen ging, zou worden vervangen. Het was voor de Stad Turnhout meteen ook het startschot om meer in te zetten op de personeelsmobiliteit van wie bleef. Het doel? Een optimale afstemming van talenten, verwachtingen en professionele ambities van medewerkers enerzijds met de organisatiedoelen anderzijds.

Door medewerkers breder inzetbaar te maken, creëert de organisatie ook meer slagkracht om met veranderingen om te gaan. Medewerkers waren in deze case trouwens vragende partij voor interne mobiliteit. Louter financiële motieven glijden naar de achtergrond terwijl zij zoeken naar een betekenisvolle job.

 

Kansen voor iedereen

Bij de start van het project kreeg iedere medewerker de kans om in een mobiliteitstraject te stappen. Ook nu roept de HR-dienst medewerkers regelmatig op om zich daarvoor aan te melden. Hoewel er geen garanties zijn op een nieuwe functie, groeit het aantal deelnemers gestaag. Zij doorlopen volgende stappen:

  • De mobiliteitskandidaat krijgt een vaste contactpersoon van de HR-dienst toegewezen.
  • De HR-medewerker plant een intakegesprek met de medewerker over zijn huidige en zijn ideale situatie. Zijn motivatie wordt in kaart gebracht.
  • Zodra de interesses van de kandidaat duidelijk zijn, stapt hij in de testfase. Hij legt op vrijwillige basis een persoonlijkheidstest af, speelt een talentspel of toetst zijn vaardigheden met bijvoorbeeld Word of Excel – afhankelijk van de functie die hij ambieert. Zo schat HR zijn mogelijkheden beter in.
  • Als hij dat wil, legt de medewerker de sleuteltest Die legt bloot in welke omstandigheden de persoon het gelukkigst is.
  • De medewerker krijgt realistische, concrete opties voorgeschoteld voor korte en middellange termijn. Komt er een nieuwe functie vrij die bij zijn profiel aansluit? Dan brengt HR hem op de hoogte.
  • De kandidaat kan zich bijscholen dankzij het opleidingsbudget.

HR geeft iedere medewerker voldoende info – via het personeelsblad, intranet, de digitale nieuwsbrief, e-mail, prikborden, … – en begeleiding. Toch moet de medewerker zélf aan het roer van zijn loopbaan gaan staan.

 

Tevreden medewerkers, dynamische organisatie

Mobiliteit is al lang geen taboe meer bij de Stad Turnhout. Het geeft medewerkers zuurstof om dromen of ambities waar te maken. Uit een personeelsbevraging blijkt dat medewerkers ondertussen meer tevreden zijn over hun job. En ook de organisatie bloeit: de ‘verplaatste’ medewerker werpt een nieuw licht op de dienst. Dat zorgt voor minder verzuiling. Zo wordt de Stad Turnhout meer en meer een vitale organisatie.

Het mobiliteitsproject kadert in het HR-beleid van de Stad. Daarin spelen ook talentmanagement, loopbaanontwikkeling, kennisdeling, verandermanagement, welzijn op het werk, … een belangrijke rol.