IGEAN afbeelding website def

Op weg naar een nieuw IGEAN!

Jo Bridts, algemeen directeur

IGEAN is een samenwerkingsverband van dertig gemeentebesturen in Antwerpen. Meer dan 180 medewerkers ondersteunen de aangesloten besturen bij alles rond wonen, werken, afvalinzameling en -verwerking, milieu, klimaat en arbeidsveiligheid. In 2016 verlengden de gemeenten hun contract met IGEAN tot 2034. Het startsignaal voor een nieuwe aanpak in de organisatie.

 

Nieuwe cultuur en structuur

De laatste jaren nam het aantal medewerkers en sites van IGEAN opvallend toe. Dat dwong het bestuur tot verandering in de structuur én de cultuur. IGEAN friste zijn imago op en creëerde onder andere een nieuw logo en de baseline ‘Samen beter’. De directie formuleerde een kersverse missie en visie waarin de waarden respect, deskundigheid, vertrouwen en samenwerking vooropstaan.

 

Change management

IGEAN zette een veranderingstraject op poten, samen met Ascento. De medewerkers kregen van bij het begin inspraak in dat gebeuren. Zo werden er op elke dienst interactieve sessies georganiseerd voor geïnteresseerde medewerkers. Die gaven aan wat ze belangrijk vinden in hun job. Het managementteam (MAT) ging met die input aan de slag. En noteerde ook onderlinge communicatie en samenwerking bij de aandachtspunten.

 

IGEAN afbeelding
Sfeerbeheer

De teamcoördinatoren spanden zich in om de samenwerking en de sfeer in hun team te verbeteren. Onder meer zó:

  • actie ‘Bike to Work’ om fietsen naar het werk te stimuleren met fairtradeontbijt als beloning
  • verhoogde fietsvergoeding
  • barbecue voor de medewerkers van de ophaaldienst
  • verhoogde ergonomie

 

Opleiding

IGEAN wil een langetermijnpartner zijn voor zijn medewerkers. Daarom winnen opleiding, ontwikkeling van talent en waardering aan belang. De leden van het MAT volgden daarvoor individuele coachingsessies. Zij ontwikkelden hun visie op het bedrijf en werden een hechter managementteam.

 

Van diensten naar teams

Het veranderingstraject kon rekenen op een groot draagvlak bij het personeel. Gevolg: IGEAN is nu klaar om de nieuwe dynamiek over te dragen aan de gemeentebesturen.

Door medewerkers van bij het begin te betrekken, versterkt het teamgevoel en nemen meer mensen zelf initiatief. De dienst ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld, hielp bij de opmaak van een nieuwe huisstijl. Die medewerkers voelen zich meer verbonden met en gewaardeerd door het bedrijf. Waardoor ook de dienstverlening aan de partners verbetert.

IGEAN is goed op weg om zijn doelstellingen te realiseren. De directie ontdekte het belang van change management en een HR-beleid dat vérder reikt dan personeelsadministratie. Met hulp van Ascento is IGEAN klaar voor de uitdagingen van de toekomst.