foto-website

Van grijze muis tot witte raaf!

Pauline Duyck en Sanne Loos, Recruitment Consultants

Triple A Solutions en Captains of Finance, twee zusterorganisaties opgericht in respectievelijk 2008 en 2015, helpen organisaties via strategische, operationele en instrumentele ondersteuning in Credit Management en het tijdelijk of permanent inzetten van finance professionals in Controlling, Analyse en Treasury.

 

Kansen bieden

 

Het Triple A-Academy project biedt een antwoord op de schaarste aan ervaren credit professionals op de arbeidsmarkt. Credit Management is namelijk geen studierichting, met als gevolg dat er weinig professionals dit domein kennen en/of beheersen. Triple A Solutions trekt talent aan met de meest uiteenlopende achtergrond en ervaring, van starters tot ervaren profielen in andere domeinen, en biedt hen gespecialiseerde en praktijkgerichte opleiding om hen in de markt van Credit Management flexibel inzetbaar te maken.

Captains of Finance biedt zowel jonge als meer ervaren professionals duidelijke loopbaanperspectieven binnen de niche waarin zij actief zijn, nl. Financial Controlling, Business Analyse en Treasury.

Het Academy-traject duurt 2 jaar en bestaat uit volgende onderdelen:

  • On-the-job coaching: medewerkers worden gedurende het eerste jaar tewerkgesteld bij eenzelfde klant en intensief begeleid door de Project Manager;
  • Opleiding: zowel theoretische als praktijkgerichte, interactieve opleidingen (rollenspelen, panelgesprekken, ervaringen delen, …) worden gegeven door ervaren professionals;
  • Individueel traject: start met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en na twee jaar wordt bekeken welke richting de academici verder wensen uit te gaan.

Tijdens het traject wordt de kandidaat begeleid door een aantal belangrijke personen: Project Manager, leidinggevende, Personal Development Coach en Training Coordinator. Deze personen staan in voor de goede relatie met de klant, de persoonlijke begeleiding, het bepalen van de nodige opleidingen en de evaluatiegesprekken.

De doelstelling is om Junior Consultants in 2 jaar te vormen tot volwaardige Finance Professionals. Daarnaast wordt er ook veel belang gehecht aan de interpersoonlijke ontwikkeling en begeleiding (attitude, progressie, …).

Ieder jaar starten gemiddeld een 15-tal academici (meer dan 20% van het aantal werknemers) met het traject.

Het unieke aan dit project is dat twee organisaties, beiden actief in een verschillende niche, elk op hun eigen manier investeringen doen om de vraag in de markt naar Finance Professionals te beantwoorden.

Investeren loont

 

Zowel de medewerkers als klanten ervaren positieve effecten. Met beter opgeleide professionals worden opdrachten sneller en efficiënter tot een goed einde gebracht.  En er is daadwerkelijk positief resultaat bij de medewerkers op vlak van vaktechnische kennis, motivatie, enthousiasme en attitude. Sinds de start is er ook een sterke afname van het ziekteverzuim (ligt nog op 2%).

De medewerkers worden beter van de verandering doordat ze: beter worden opgeleid, voortdurend gestimuleerd worden om te groeien, meer zelfvertrouwen krijgen, inzicht verwerven in hun eigen kunnen en competenties en breder inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

 

Goede afspraken maken goede vrienden

 

Gezien de medewerkers niet dagelijks op het hoofdkantoor aanwezig zijn, zijn transparantie, vertrouwen en communicatie des te meer belangrijk. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en regelmatige evaluatiemomenten voorzien. Deze follow-up gebeurt in een eerder informele en open sfeer.  Het management staat te midden van zijn medewerkers en straalt toegankelijkheid uit. Er wordt geluisterd naar de medewerkers, nieuwe ideeën worden op een constructieve manier uitgewerkt en er wordt naar oplossingen gezocht.

De medewerkers zijn de operationele motor en de kracht van de service, en bovendien vertegenwoordigen ze de organisatie bij de klanten. Ze zijn als het ware de “AAAmbassadors”. Zij kennen de visie, normen en waarden en manier van werken en dragen bij tot de mond-aan-mond reclame en instroom van nieuwe medewerkers.

Bij Triple A Solutions en Captains of Finance gaat de voorkeur steeds naar open en persoonlijke één op één communicatie. Sinds kort werd het mailverkeer afgebouwd. Er worden regelmatige after-work drinks georganiseerd, en zelfs jaarlijks een weekend, om de betrokkenheid bij de organisatie te verhogen.

Mits investeringen en goede afspraken kan je mensen omscholen en begeleiden naar een nieuwe/volgende stap in hun carrière. Vertrouwen staat hierbij centraal. Dit is een continu verhaal, dat talent in beweging zet en doet blijven.